Sitelerinizi Ekleyin Bizimle Yükselin

Alim Sözlük

Kelimelerin manaları ve etimolojik kökenleri üzerine bir sözlük sitesidir. Edebiyat, türkçe, felsefe, tarih, coğrafya, tıp gibi alanları kapsar.

  • Gönderenin Adı: Murat Buyuklu
  • Gönderenin E-postası: murat********@gmail.com
  • Gönderen URL’si: https://alimsozluk.com/
https://alimsozluk.com/
https://alimsozluk.com/

Margus ve Anatolia Nedir?
Atilla zamanında Avrupa Hunlarının imzaladığı bir antlaşmadır.
Atilla hem Doğu Roma’yı hem de Batı Roma’yı egemenliğine almak için bu antlaşmaları imzalamıştır.
alimsozluk.com

1- Süsler, süsün çoğulu.

2- Erkek adı

3- Arapça kökenli bir kelimedir.

Yazar ve düşünür Dücane Cündioğlu’nun gündeme getirdiği bir tanım.

Adeist’in ne olduğuna dair net bir tanım bulunamamaktadır. Bu sözcüğü tanımlayabilmek için öncelikle bu sözcüğe göndermede bulunabilecek diğer kelimelerin tanımlarına bakmak gerekebilir. Öncelikle teist, ateist ve deist ne demektir?

Teist ne demek?
Teizm veya Tanrıcılık, bir yaratanın varlığını benimseyip insanlara din göndereceğine inanan bir düşünce akımının ismidir. Buna göre tanrı, dünya ve insanlar ile sürekli bir ilişki halindedir. Teizm, insanlara din gönderen bir tanrı inancının üzerine inşa edilmiş bir görüştür. Bu inanışa inanana ise teist denir.

Yunanca tanrı anlamına gelen theos’tan gelir.

Deist ne demek?
Deist ise bir yaratıcının varlığına inanan ama peygamber veya din gibi kavramlara inanmayan, tanrının yarattığını ancak kainat düzenine karışmadığını iddia eder.

Latince tanrı manasındaki deus’tan türemiştir.

Ateist ne demek?
Ateist ise teistin tam zıttı düşünceye hakim olan kişiyi ifade eder. Bu fikriyattakine göre kainat, bir tanrı tarafından yaratılmamıştır, zira böyle bir varlık yoktur.

Yunanca tanrı manasında gelen theos sözcüğünün önüne olumsuzluk ön eki olan -a’nın gelmesiyle türetilmiştir.

Adeist ne demek?
Kimileri bu sözcüğü, “bir yaratıcı inancı olmayan ama dinleri ve peygamberleri kabul eden kişi” şeklinde tanımlarken, kimileri de “ateizm ile deizm arasında gel-gitler yaşayan” kişileri ifade etmek için kullanır.

Bir başka tanıma göre ise deistin tanrısı, görünür evrene karışmayan, etki etmeyen veya o ya da bu şekilde hiç bir etkisi gözlemlenemeyendir.

Dücane Cündioğlu ise twitter hesabından bu kelime ile ilgili şu görüşü sarf etmiştir:

“Gecenin sorusu: Ateist ile adeist arasında özsel bir fark var mıdır, varsa o fark nedir? Bu soru asla makul biçimde yanıtlanamaz, çünkü son yıllarda dolaşıma sokulan “deizm” söylemi tümüyle düşünsel içerikten yoksun bir algı operasyonudur. imza: bir adeist.

Adeizm’ ve ‘adeist’ terimlerinin bundan böyle bir turnusol kağıdı olarak işlev göreceğinden emin olabilirsiniz. bu durumda ben bir adeist olarak tanımlanmayı göze almış bulunuyorum. Yani: arapsaçını çözmek istiyorsan onu tarama, kökünden kes!

 

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir