Sitelerinizi Ekleyin Bizimle Yükselin

Ney Satışı, Ney Notaları

El yapımı ney üreten ve satışını gerçekleştiren sitemiz ekonomik fiyatlarıyla da dikkat çekiyor. Ruhu dinlendiren sesiyle siz de ney öğrenmek ve başlangıç seviyesinde ney satın almak istiyorsanız sitemize bekleriz.

www.sahan

https://sahaney.com
https://sahaney.com

ey.com

Müzikle Tanışma…
1994 yılında lise eğitimiyle eş zamanlı olarak, kıymetli hocam Adnan MESCİ‘den batı müziği ve klarnet/saksafon eğitimi aldım. Muhtelif gösteri ve programlarda solo ve orkestra olarak sahne aldım. Yıllarca bir sevda olarak içimde duran neye yıllar sonra Kayseri’de kavuştum.

Ney İcra ve Yapım Süreci…
Kayseri Büyükşehir Belediye Konservatuarı‘nda değerli hocam Neyzen Mehmet TİRYAKİ’den Türk Musikisi ve ney eğitimi aldım. Muhtelif ney yapımcılarından ney temin ederek kullandım. Neyzen İsmail YAVUZ’un “iyi bir neyzen kendi neyini kendisi açar.” cümlesinden hareketle kendi neylerimi açabilmek adına Mey ve Ney yapımcısı, hocam sayın Seyfi GÜNAY’dan eğitim aldım. Halen Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslam Sanatları ve Dini Musiki Öğretim Görevlisi Muhammed TÜRE’den Türk Musikisi ve usul eğitimi ayrıca Hattat Mustafa DEMİR’den Hüsn-i hat (rik’a) meşk etmeye devam etmekteyim.

Kimleri Örnek Alıyorum?
Ney yapımında Neyzen Niyazi Sayın üstadın ney açım metodolojisini benimsemekteyim. İcra noktasında ise çok kıymetli Neyzenler Niyazi Sayın, Sadrettin Özçimi, Ahmet Şahin, Salih Bilgin, Süleyman Yardım, Burcu Karadağ, Aziz Şenol Filiz ve Mehmet Tiryaki’yi kendime örnek almaktayım.

“Bir günaha, bin âh etmek gerek; bin günahım var, bir gün âhım yok benim.”

Neyin Tarihçesi
Sümerce’ den Farsça’ ya geçen ” nâ ” veya ” nay “, kamış, kargı anlamlarına da gelen bu çalgının en eski adıdır. Arap toplumunda üflemeli çalgıların hemen tümü için kullanılan ” mizmâr ” sözcüğü, (nefes borusu, ses organı anlamında) ney için de kullanılmıştır. Türkçe’ de ise hemen her zaman ” ney ” olarak anılmıştır.

Kaplumbağa Terbiyecisi – Osman Hamdi Bey
Çeşitli Avrupa ülkelerinde de benzer adlarla (örneğinRomanya’da ” naiu ” adıyla) adlandırılmıştır. Farsça çalan, icrâ eden anlamına gelen ” zeden ” sözcüğünden takılanarak oluşturulan ” neyzeden ” bozularak, ney icrâcısı anlamında günümüzde de kullanılan ” neyzen ” e dönüşmüştür. Aynı anlamda Arapça kurallarına göre oluşturulan ” nâyî ” sözcüğü de kullanılmıştır. MÖ 5000 – MÖ 3000 yıllarından itibaren kullanılan bu çalgının o dönemlerde de dinsel törenlerde kullanıldığı sanılmaktadır. Assomption rahiplerinden Thibaut’ un “esrârengiz, cezbedici, tatlı ve âhenkli bir ses” diye tanımladığı ney sadâsı, her dönemde insanları derinden etkilemiş, özellikle dinsel duyguları çağrıştırmıştır. Sadâsından gelen bu özellik neyi, ilişkide bulunduğu her toplumda önemli bir çalgı haline getirmiştir. Türklerin İslâmiyeti kabûl ile birlikte kullanmaya başladıkları ney, Xlll. yüzyıldan itibaren İslâm tasavvufunun sembolü haline gelmiştir. Bunda bu yüzyılda yaşamış büyük mutasavvıf, filozof , şâir ve velî Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî ‘nin rolü büyüktür.

Kaynak: Timuçin Çevikoğlu

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir