Sitelerinizi Ekleyin Bizimle Yükselin

Programlama ve Kodlama Makaleleri

Python, OpenCV, Visual C# gibi programlama dilleri ve yapay zeka kütüphaneleri konullarında farklı makaleler, programlama dersleri, en iyi ve kullanışlı yazılımlarla ilgilli yazılar bulabileceğiniz bir blog. Sürekli güncellenen blogumuzda bunların yanında TUBİTAK, TEKNOFEST proje yarışmaları örnek projeleri, yapay zekai, doğal dil izleme örnek uygulamaları bulabilirsiniz.

Anasayfa

Programlama ve Kodlama Makaleleri
Programlama ve Kodlama Makaleleri

DÖNEM BİLGİSAYAR BİLİMİ DERSİ 2. YAZILI ÖRNEKLER
1) >>> a = 72
>>>type(a)
Yukarıdaki işlemin çıktısı ne olur?

A) float B) int C) str
D) round E) type

2) Python’da ikiden fazla şart durumu varsa aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?

A) İf B) Elif C) For D) While E) Pass

3) Aşağıdaki önermelerden hangisi False (Yanlış) değer döndürür?
A) “Doğru” < “Yanlış” B) x=6 y=4 x+y==10 C) x=10 y=(x==10) D) a1=20 a1>20
E) 64>=58

4) >>> print(38//4, 4%5 , 3**2)

A) Hata verir. B) 9 4 9 C) 0 0 9 D) 2 4 6 E) 9 0 6

5) >>> len(“Bil”) * ‘Bilgi’
İşleminin çıktısı aşağıdakilerden hangisi olur?

A) BilgiBilgiBilgi B) 15 C) BilBilBil
D) BBB E) Hata verir.

6) Python’da her hangi bir işlem yapmadan devam etmek için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?

A) Elif B) İf C) For D) While E) Pass

7) For n in range(…………):
Print (n)
Komut dizisinde …… ile boş bırakılan yere 21’den başlayıp 3’er azalarak 0 kadar yazması için aşağıdaki şıklardan yazılması gerekir?

A) 21 , -3 , 0 B) 0 , 21 , -3 C) -3 , 21 , 0
D)21 , 0 , -3 E) -3 , 0 , 21

8) Python’da kullanılan while döngüsünden çıkmak için aşağıdaki ifadelerden hangisi kullanılır?

A) elif B) if C) break D) and E) for

9) “Python kodlarını paketleyerek tekrar tekrar kullanmamızı sağlayan yaklaşımlardan biri …………… dır. Bir …………, tekrar kullanılabilen kod parçacığıdır.”
Tanımı yapılan ve …… ile belirtilen Python özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Döngüler B) Fonksiyonlar C) Koşullu İfadeler
D) Şartlar E) Bool İfadeler

10) Python’da karekök hazır fonksiyonunun çağırılması için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?

A) from math import vertical
B) from math call sqrt
C) from math import sqrt
D) from math call random
E) from math import random

11) Python’da rastgele sayı değerinin hazır fonksiyon olarak çağırılması için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?

A) from math import vertical
B) from math call sqrt
C) from math import sqrt
D) from math call random
E) from math import random

12) >>> import math

>>>math.pow(4,2)
Yukarıdaki işlemin çıktısı hangisi olur?
(Not: pow () fonksiyonu bir sayının istenilen değerde üssünü alır.42)

A)2 B)4 C) 8 D) 16 E) 64

13) “…………….. fonksiyonu ile programın belli bölümlerinin çalışma süresini ölçebiliriz. Programın ilk çağrıldığı andan itibaren geçen süreyi saniye olarak verir.”
Tanımı yapılan ve …… ile belirtilen Python özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) İşleçler B) Time.clock C) Koşullu İfadeler
D) Math E) Randrange
14) Kullanıcı tanımlı fonksiyon oluşturmak için aşağıdaki deyimlerden hangisi kullanılır?

A)Def B) Type C) İmport D) Math E) Pass

15) Python’ da “import turtle” fonksiyonu ne işe yarar?

A) Python’un çizim, grafik modülünü çağırır.
B) Python’un matematiksel fonksiyonlar modülünü çağırır.
C) Python’un fonksiyonlar hakkında yardım modülünü çağırır.
D) Python’ da kullanıcı tanımlı fonksiyon yazmamızı sağlar.
E) Python’ da rastgele sayılar modülünü çağırır.

16) Python’ da upper() fonksiyonu ne işe yarar?

A) Python’un çizim, grafik modülünü çağırır.
B) Python’un zamanla ilgili bütün özelliklerini çağırır.
C) Python’un fonksiyonlar hakkında yardım modülünü çağırır.
D) Parantez içerisindeki sayının karekökünü alır.
E) String bir değişkenin bütün harflerini büyük yazar.

17) Fonksiyon yazarken tanımlayıcı bilgiler eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) İmport B) Math C) Break D) # E) “ “

18) “f” isimli bir dosya nesnesi oluşturmak ve “dosyam.txt” isimli dosya içeriğini sadece okuyabilmek için aşağıdaki kod satırlarından hangisi kullanılmalıdır?

A) f = open(“dosyam.txt”, “a”)
B) f = open(“dosyam.txt”, “w”)
C) f = open(“dosyam.txt”, “r”)
D) f = open(“dosyam.txt”)
E) f = close(“dosyam.txt”)

19) Python’ da aşağıdakilerden hangisi dosya açma, okuma, yazma fonksiyonlarından biri değildir? işlemlerinde kullanılmaz?

A) Close ( ) B) Open ( ) C) Read ( )
D) Write ( ) E) Pow ( )

20) Python’ da aşağıdakilerden hangisi listelerde kullanılan yöntemlerden değildir?

A) count B) insert C) index
D) write E) remove

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hakkında yorum “Programlama ve Kodlama Makaleleri”