Sitelerinizi Ekleyin Bizimle Yükselin

Site Dışı Seo Ve Nasıl Yapılır

 

 

SİTE DIŞI SEO VE BİLİNMEYENLERİ
 İçindekiler                                                                                                                                     


İ çindekiler

Giriş. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Backlink Alımında DikkatEdilmesi Gerekenler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anchor Text Çeşitliliği. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Backlink Sürekliliği. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
İndexsiz URL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forumlardan TanıtımYazısı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bloglardan TanıtımYazısı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paravan Site. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sektöre YönelikÖzgün Hizmet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yarışma ve Kampanya Düzenlemek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sosyal Medya. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Edu ve Gov Link. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otoriter Backlink. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otoriter Rakiplerin Link Verdiği Sitelerden Link Almak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sosyal İmleme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Video Tanıtım.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RSS Kaynaklı SonYazıları Yayınlama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Önemi Nedir ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nasıl Yayınlanır ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dizinler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Blog Backlink. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otomatik Blog Yorumlama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
İlan Vermek.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reklam Yapmak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reklam Alanı SatınAlmak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reklam Değişimleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Hit Kazandıran Sistemler.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bloglara AboneOlmak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Resimleri Reklama Dönüştürmek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rakip Siteye Göre Backlink. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rakip Siteninİndexsiz Urlsi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rakip SiteninSunucusu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forumlardan Backlink. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Link Değişimi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ziyaretçi Defterleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sözlük Backlink. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Özet olarak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Backlink Uygulama Sırası. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Son Söz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seo Kurgusu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Önsöz
Günümüzde web siteleriaçısından Seo çalışması her geçengün daha fazla önemle gereklilik kazanmaktadır. Ticaretalanlarının web sistemleriüzerinden desteklenmesi veya sadece web üzerinden ticaretin yapıldığı kanallar giderek çoğalmaktadır. Bu sebeple rekabette en büyükfaktörü
oluşturan kaliteli Seo’nun da anlamı ve uygulanış tarzı da bu doğrultuda kendini güncellemektedir. Bu
kitabın yazılış amacı da bu yöndeki ihtiyaçları en uygun maliyetlerle karşılamanızı sağlayabilmektir.
Bu kitapta, sadece site dışı seo çalışması yani Backlink çalışmalarına yönelik seo taktikleri ele
alınmıştır. Seo konusunda yayınyapan tüm sitelerdekolayca bulunan site içi seo taktikleri bu kitapta yeralmamaktadır. Site içi seo taktikleri için seohocasi.com olarak oluşturduğumuz ücretsiz Seo Analiz aracını (http://www.seohocasi.com/seo) kullanabilir ve 39 kritere göresitenizin hatalarını
açıklamalarıyla öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda seohocasi.com da yer alan makalelerin çoğusite içi seoya yönelik makaleler olduğu için bu eksiği bir kitaplave hiç bilinmeyen taktiklerle kapatmak istedik.
Site dışı seo çalışmalarında, farklıseo kanal ve taktiklerinin nasıl kullanılacağı ele alınankitapta, bu backlink kazanmastratejileri, maliyetsiz veya en uygunmaliyetle nasıl gerçekleştirilebileceği de örneklerle gösterilmektedir.
Seo Kurgusu ve izlenilmesi gereken özet taktiklere de ayrıca değinilmektedir.
Seo kitabı sürekli olarak gelişen teknolojilerle uyum hali nde ve yeni taktiklerle geliştirilmeye açıktır. Kitabın yeni sürümleri kitabı satın alanlara ücretsiz gönderilecektir.
Kitapta site dışı seo kriterleri etki sırasına göre anlatılmıştır. Çalışmaların seoya etkileriarttıkça sağladığı faydasüresi de azalmaktadır. Kısa süreli ve hızlıyükselmeler sağlamaktadır. Ancakyeni siteler için, etkisi az ve uzunsüreli yükselmeye faydalı olan çalışmalar yapılmalıdır. Bu şekildeseo

 

inşaasının temelinidaha yavaş ancak dahagüçlü yapmış olursunuz. Bu mantıkla kitaptaanlatılan konularda, etkisiaz ancak uzun süreli olankonulardan başlanarak etkisiçok ancak kısa süreli olan konulara doğrubir anlatım yapılmıştır.
Giriş
Google’ın caffeine güncelleştirmesinden sonraBacklink çeşitliliği önem kazandı.Önceden tek tip alınanbacklinkler şimdi yarardançok zarar getiriyor. Önceden sadece bloglardan link alınması yeterli olurken şimdi çok az derecede fayda sağlıyor, bununyanında çok farklıalanlardaki sitelerden de link almak gerekiyor.
Link alımları, dizin ve forumlara ekleme gibibacklink çalışmalarındaki sıralama da oldukça önemlidir. Bir cümleveya paragraf içerisinden link almak, tek bir kelimeden link almaktan her zaman daha etkilidir. Bu sebeple link alımlarındaki tercihsırası da önem taşımaktadır. Özellikle yeni siteler için bu sırayariayet edilmesigerekir. Bu şekilde, yeni sitelerönce filtre riski az tekniklerle yavaşça güçlendirilmeli, sonratek kelimelik link alımlarıyla (yorum,dizin, link satınalma vb.) daha hızlı yükselmesi sağlanmalıdır.
Backlink Alımında Dikkat Edilmesi Gerekenler
Anchor Text Nedir : Link verilen kelimeye denilmektedir. Yani tıklanabilen metinlerdir. Siteler en çok kullanılan anchortextlerde daha hızlıyükselmektedir.
Anchor Text Çeşitliliği
Link alımlarında, sürekli tek kelimeüzerinden link almaksitenin Bomb filtresine girmesine yol açabilir. Seo kelimesinin yanı sıra Seo Nedir, Seo Dersleri, Seo Danışmanlığı gibi anahtar kelime türevlerinden de link almakgerekir. Anahtar kelimetürevleri için Google AdwordsTool veya Google Insights kullanılmalıdır.
Backlinklerdeki anchor text oranı önemli kelimelere daha fazla olmak kaydıyla, kelimenin önemi azaldıkça daha az alınacak şekilde gerçekleşmelidir. Ancak bu çeşitliliği sağlamak adına çokfarklı sayıda kelimeleri kullanmak gereklidir.
Anchor Text içinde site ismini de kullanmaya özen gösterin. Örneğin bir forumda yaptığınız
paylaşımda anahtar kelimenizle link vermekyerine site ismiyle linkverin. Bu şekilde kullanılan anchor textler, Googletarafından seo amacı güdülmeden siteninreferans gösterildiğini düşündürür. Bu sebeple bu sitenin faydalıbir paylaşım yapıldığı kanısına varılır. Çünkü site sahibisitesini her fırsatta seoyapacak şekildeanahtar kelimesine linkvererek ekler, site ile ilişkisi olmayan ve site sahibinden bağımsız olaraksiteye link veren kişilerde genellikle site urlsinelink verdiği için sitenin yararlıve topluma hizmet eden bir site olduğunu gösterir. Bu durum da Google’ın gözünegirmek için oldukça etkilidir.
Backlink Sürekliliği
Backlink çeşitliliği kadar backlinkin sürekliliği de önemlidir. Belirli dönemlerde hızlıbacklink artışının, bazı dönemlerde de yavaşlaması siteninseo konusundaki tutarsızlığını gösterir. Bu sebeple toplulink alımları yapmak yerine, düzenlilink alımları yapmak ve her ay bu düzeni korumak dahafaydalıdır.
Backlink sürekliliğinin en çok bozulduğu durumlar, link takaslarının iptali, ücretlilink alımlarının sonlandırılması,link alınan sitelerin kapanması, yorum backlink çalışmalarındaki yorumların belirli periyodlarla temizlenmesi en başlıcakarşılaşılan durumlardır. Genellikle her site bu sebeplerden etkilenirler. Backlink sürekliliğinin bozulmaması için birkaçaylık link satın almakyerine ömürlük
tanıtım yazısı almak dahafaydalıdır. Bunun dışındakapanma ihtimaliolmayan kaliteli sosyal medya ve imleme sitelerine, site adreslerini eklemek gerekir.

 

İndexsiz Url
Backlink çalışmaları için yapılan paylaşımlarda, site sahibinin bilgisinin dışında siteye link veriliyor izlenimi vermek,backlinkin etkisini arttıracaktır. Örneğinbir kişi, faydalı bulduğubir siteyi paylaşırken, siteyi anlattığı makale içinde anahtar kelimeye link vermektense site urlsine link verir. Bu o kullanıcının siteyeseo yapma ihtiyacı hissetmemesinden kaynaklanır. Faydalıbir site olmaktan dolayı yapılan paylaşım, seo amaçlıyapılan paylaşıma göre,Google’ın değerlendirmesinde dahaetkili bir rol oynayacaktır. Bu sebeple, bazı backlink çalışmalarınızda “Anahtar Kelimeniz”e link vermek yerine “seohocasi.com” site adresine link vermeniz gerekmektedir. Bu şekilde yapılmış çalışmalar sonucunda sitenizeait indexsiz url sayısı artacaktır. İndexsiz url sonuç sayısının artması Google için bir güven
niteliği taşımaktadır.
İndexsiz url sonuç sayısınıgörüntülemek için aşağıdaki örneksorgulamayı siteniz için gerçekleştirmelisiniz.
·         “seohocasi.com” -site:seohocasi.com
Forumlardan Tanıtım Yazısı
Birçok Türk forumundaweb sitesi tanıtım bölümleri bulunmaktadır. Forumlara üye olduktan sonrabu bölümlere yenikonu açarak siteniziözgün bir makale ile ilgi çekicibir biçimde tanıtarak, konu içerisinde ilgilibirkaç anahtar kelimenize link verin. Forumlardaki konulardan alınan linkler,etkisi neredeyse en az olan linklerdir. Çünkü forumlarda yapılanpaylaşımın fazla sayıda olmasısebebiyle, konu içinden linklerin etkiside az olmaktadır. Bu sebeple bu çalışmayı sık aralıklarla ve fazla sayıda yapmanız sitenizinfiltreye girmesi konusunda hiçbir riskoluşturmayacaktır.
Bazı forumlarda üye girişi yapamayanlara ve arama motorubotlarına konu içerisindeki linkler gösterilmez. Bu backlink konusunda bir artı sağlamadığı için, sadeceforum üyeleri tarafından site hitini arttıracaktır. Ancak bu gibi forumlardan da elde edebileceğimiz reklamve seo adına ufak faydalar vardır.
Link paylaşımı bulunmayan forumlardan reklam yapmak için,paylaştığınız site tanıtım konusunun üstüne sitenize ait logonuzu yerleştiriniz. Bu şekildeforuma üye olmayankişiler tarafından site adı görülerek reklam yapmış olacaksınız ve siteyedirek girişler yaptırarak dolaylı yoldansitenin seosuna katkı sağlamış olacaksınız. Aynı zamandasite url sini konu içerisinde yazınızancak buna link
vermeyiniz. Aksi taktirde yine sadece üyelere gösterilecektir.

 

Yukarıdaki örnek forumyazısına baktığımızda, sarıalan içerisinde gösterilen bölümler, seo ve reklam açısından sitenize katkısağlamaktadır. Bu yöntemle urlgöstermeyen forumlardan da maksimu m katkı sağlamış oluyoruz.
Forumlara konu açarkensitenize dahafazla fayda sağlamak istiyorsanız, konu başlığında site urlsi kullanarak, Google aramalarında gösterilen sonuçlarda url adresiniz görüleceği için yine küçük çaplı daolsa bir reklamyapmış olacaksınız. Aynışekilde etiket bölümüne sitenizin urlsini ekleyerekbu katkıyı daha da arttırabilir ve bu şekilde siteninindexsiz url sayısını da arttırmışolursunuz.
Forumlardan alınan tanıtım yazısını ayda 50100 sayı arasında uygulayabilirsiniz. Bu işlemi forumlara üye olarak ücretsiz gerçekleştirebileceğiniz gibi,webmaster forumlarında ilgili bölümlerden 1015 tl karşılığında yapacak kişiler de bulabilirsiniz. Her forumda tanıtım yazısında ufak çaplı da olsa değişiklik yapmanız alacağınız faydayı daha da arttıracaktır.
Bloglardan Tanıtım Yazısı
Tanıtım yazıları, sitelerinfiltre riski taşımayan etkisi ortaölçekli ama uzun vadedeen kullanışlı seo tekniğidir. Tanıtım yazısısatın almayı, link satınalmaya tercih ediyoruz. Bunun birkaç nedeni var:
·         Alınan linkler ömürboyu değil, belirli bir süre için geçerlidir. Bu sebeple siteninbacklinkleri link alındığında hızla artmakta (link alınansitenin index sayısısıyla orantılı) ve link tarihi sonlandığındahızla düşmektedir. Linksayısındaki bu dalgalanmalar sitenin güvenilirliğini olumsuz etkilemektedir. Tanıtım yazısıömürlüktür. Böyle bir sıkıntıyoktur.
·         Sürekli link almak, yüksek bütçegerektiren bir iştir. Ancak tanıtım yazısınispeten daha ucuzdur.
·         Satın alınan linkler üzerinden gelenhitler, genellikle tanıtım yazısıüzerinden elde edilen hitlerden az olmaktadır.
·         Yeni siteler için link almakoldukça risklidir. Çünkübir kelime üzerinden linkalındığı için, %100 keyword density oranıolan bir link elde etmiş olursunuz. Ancak Tanıtımyazısı üzerindenelde edilen linklerde, yazıdakullanılan anahtar kelimelere bağlı olarak %5 veya max %10 anahtar kelime yoğunluğu olan bir yazıdan link almışolursunuz. Bu sebeplesiteye etkisi uzunvadede ve daha risksiz olmaktadır.
·         Link alımındatek anahtar kelime üzerinden link verilirken, tanıtım yazısında 3 – 5 anahtar kelime üzerinden link verilebilmektedir.
Ücretsiz makaleyayınlamaya müsade eden blog ve siteleri bularakhiçbir ücret vermedentanıtım yazılarınızı ilgilianahtar kelimelere link vererekyayınlayabilirsiniz. Google’da “ücretsiz tanıtım yazısı” şeklinde arama yaparak, http://makale.seohocasi.com/ gibi ücretsiz hizmet veren sitelere ulaşabilirsiniz.
Bloglar üzerindenalacağınız tanıtım yazılarında, forumlardaki gibi aynı taktikleri uygulayabilirsiniz. Yazıya resim eklemek, site urlsiniyazıda kullanmak bunlardan birkaçı. Yazınınher bloga farklı bir makale olarakgönderilmesi de artıbir fayda sağlamaktadır.
Ücretsiz bloglar her kategoriden tanıtım yazısıyayınladığı için sitenizesaladığı fayda bir nebzede olsa azalacaktır. Bu faydayımaksimum kılmak için, sitenizle içeriği aynı doğrultuda olan diğer sitelere ücretli tanıtım yazısıvermeniz gerekir.
Paravan Site
WordPress, Blogcu, Blogspot gibi subdomain üzerinden ücretsiz blog servisi sunansiteleri kullanarak paravan site oluşturulabilir. Anahtar kelimemize uygunolarak açacağımızsubdomain ile özgün veya rewrite makaleler ile bu blogların içeriğigeliştirilir. Ana domainleri oldukça güçlü olan bu bloglarahızlı

 

link alımları siteninfiltreye girmesine sebepolmamaktadır. Bu nedenle, açtığınız paravansitelere hızlı link alımıyaparak kısa süredegüçlü birer site olması sağlanır, kendi içerisinde de dairesel bir biçimde tek yönlü link verilerek bu güç dahada arttırılır. Artık sitenizle aynı içerikten olanbu sitelerden link almanız sizin için altınniteliğinde olacaktır.
Link döngüsü sistemini oluşturmak için güçlü yabancıblog servisleri de kullanılabilir. Ancak Türkçe ağırlıklı dağıtım yapanblog servislerinin sağlayacağı faydadaha fazla olacaktır.

Sektöre Yönelik Özgün Hizmet
Google, başkalarına hizmet eden sitelere daima cömert davranır. Yapılan hizmetinözgün olması da önemlidir. Çünkügünümüzde binlerce dağıtılan ücretli veya ücretsiz scriptler mevcuttur.
Hizmetin sektöre yönelikolmasının büyükkatkısı vardır. Çünküdoğrudan sektöre yönelikmüşteri ve ziyaretçi kitlesini hedef almış olursunuz. Aynı zamanda hizmetintanıtımı da aynı sektörden siteler üzerinden yapılacağı için benzer içerikli sitelerden tavsiye edilmekGoogle tarafından dahaçok sevilmenizi sağlacaktır.
Seohocasi.com olarak bu görüşüadeta ilke edinerek, tamamiyle webmasterlar için ücretsiz araç ve servisler geliştirdik. Ücretsiz Seo Analizi (http://www.seohocasi.com/seo/) ve Ücretsiz FiltreTespit Sistemi (http://www.seohocasi.com/filtre/) bunlardan birkaçı.
Sistemlerin özgünve dallarında ilk hizmetolmaları tanıtımını daha da kolaylaştırmakta ve başka siteler tarafından referans gösterilmelerini sağlamaktadır. Elde ettiğiniz backlinkten çok, faydalıbir siteye link verildiğinin gösterilmesi daha etkili bir tekniktir.
Tanıtımıyapılmayan uygulamaların tanıtımı teşvik edilmeli, gerekirse bu konudakarşılıklı link değişimleri sağlanmalıdır. Aynızamanda daha öncekikonuda bahsettiğimiz forumlara konu açma işlemini bu uygulama için gerçekleştirebiliriz.
Yarışma ve Kampanya Düzenlemek
Yarışma ve kampanya düzenlemek hem siteyeziyaretçi çekmek hem de link kazanmak için oldukça etkili bir yöntemdir. Yorumüzerinden çekiliş ile düzenlenen yarışmalarda, hem yorumsayınızı
arttırmış olursunuz bu şekilde sitenizi güncel tutarsınız, hem de webmasterları teşvik edecek

 

özellikler koyarak, ücretsiz tanıtım yazısıelde etmiş olursunuz. Tabi elde edeceğiniz hit, yo rum sayısı ve tanıtım yazısısayısı verilecekhediyenin büyüklüğüne bağlıdır.
Yarışma ve kampanya düzenlemek seo açısından en etkili taktiklerden biridir. Çünkü siteninbacklinki ve hiti birbirinetam bağlı ve eşzamanlı olarakartış göstermektedir. Hit ve backlink arasındaki dengeyi başka türlü bu oranda kurmanızneredeyse mümkündeğildir. Bu sebeplesitenizi sıralamalarda hızla yükselten oldukça faydalıbir uygulamadır.

Bugüne kadar2 farklı blog üzerinden toplamda 6 adet yarışmadüzenledim. Elde ettiğimdeneyim doğrultusunda, yarışmanın yapıldığı sayfalar sitedeki en yüksekPr değerini alan alt sayfa olmaktadır. Alt sayfalar ne kadar güçlüise Anasayfa o kadargüçlenir. Dolayısıyla altsayfalarınıza alacağınız backlinkler doğrultusunda yüksekpagerank değerleri eldeeden alt sayfalar, kendinden daha yüksek pagerank değerli anasayfaları oluşturacaktır. Ana domainin pagerank değerinin yüksek olmasının bir sırrı da, çeşitli alt sayfaların pagerank değerini arttırmaya yönelikçalışmalardır.
Yarışmalarınızın tanıtımının hızlandırılması konusunda uygulayabileceğiniz diğer bir yöntem,
kapmanya duyuruları yapanblog veya forumlarla iletişime geçerek kampanyanızdan bahsetmelerini sağlamaktır. Bu çok kısa sürede sitenizin hitlerini tavan yaptıracaktır.
Sosyal Medya
Sitenizin sosyal medyalarda bulunmaoranı, doğrudan sitenizinhitini ve site dışıseosunu etkiler. Bu sebeple ilk sitenize ait twitter hesabı,friendfeed hesabı ve facebook fansayfasının
oluşturulmasıdır. Aynı zamanda bu sosyal platformlar üzerinden takipçi ve abone sayınız ne kaar fazla
ise paylaşımlarınız o düzeyde etkili olur.
Sitenizdeki son yazılarırss kaynağını friendfeed ve facebook fansayfasına ilişkilendirerek, son yazılarınız ototmatik olarak bu platformlarda yayınlanabilir. Facebook profil ile twitterprofili de birbiriyleilişkilendirerek son yazılarınızı da twitterdan paylaşılmasını sağlayabilirsiniz.
Sosyal medyada en önemli faktör,takipçi sayısıdır. Bizi kimse takip etmiyorsa bu yapılan çalışmaların Seo açısındanetkisi kayda değer olmayacaktır. Önemli olanpaylaşımlarımızın başkalarının da profillerinde paylaşılmasını sağlamaktır.
Twitter’da takipçi sayınızı arttırmanın en kolay ve güvenilir yolu başkalarını takip etmektir. Tabi ki
takip ettiğinizherkes sizi takip etmeyebilir. Eğer alakasız ilgi alanlarına sahip kişileri takipederseniz sizi takipetme oranı azalırken, ilgi alanıyakın kişileri takipederseniz bu oranoldukça artmaktadır. Bu sebeple doğrudan ilişkiolduğunuz sektörden kullanıcıları takip edin.
FriendFeed’de takipçi sayısıarttırmak nispeten daha zordur, ancak iletinizin daha fazla kişi tarafından görümesi daha kolaydır. Bir çelişkigibi görülebilir ancak bu durum, iki sitenin yapılarının farklı
olmasından kaynaklanıyor. FriendFeed’de bulunan Grup oluşumu, daha çok kitley e ulaşmanızı kolaylaştırmaktadır. Friendfeed’de aynı ilgi alanlarına sahipkullanıcıların bulunduğu üye sayısı çok gruplara abone olarak gönderdiğiniz iletinin bu gruplarda yayınlanmasını sağlayabilir ve kısa sürede büyük topluluklara ulaşabilirsiniz.

 

Facebook’da sitenize ait sayfada hayransayısını arttırarak, paylaşılan içeriğinonların sayfasında görülmesini sağlayabilirsiniz. Ancakhayran sayısını arttırmak oldukçazordur. Bunun için öncelikle arkadaşlarınıza sayfalarınızı önermeli ve onların da başkalarına önermesini sağlamalısınız. Aynı zamanda paylaşımlarınızın kalitesi hayransayınızı arttıracaktır.
Genel olarak sosyalmedya profillerinin abone sayısınıarttırmak için, profillinklerini sitenizdegörünür bir yere, dikkat çekicibir yere ekleyin. Sitenizde ki yazar hakkındabölümlerine bu profillinklerini ekleyebilirsiniz. Başka sitelere yaptığınız yorumlarda site urlsi yerine profil linkini kullanabilirsiniz.Bunun dışında üye olduğunuz ve mesaj sayınızın yüksek olduğu forumlarda, profilinize ait imza bölümüne sosyalmedya profillerinizin linkini topluolarak ekleyebilirsiniz.
Edu ve Gov Backlink
Google herhangi bir çıkar amacı gütmedenhizmet eden internet sitelerini yüksek pagerank, trustrank ve beraberinde yüksek sıralamalar ile ödüllendirir. Bu sitelerinlink verdiği sitelerde bu ödüldenpay alırlar. Tabi ki bu pay o sitelerden çıkan link sayısına bağlıdır. Bu siteler en sıklıklarastlanan Edu
uzantılı Resmi Eğitim siteleri ve Gov uzantılıDevlete ait Kamu Siteleridir. Bu sitelerden alınabilecek linkler pagerank değerinize ve sıralamanıza büyükkatkı sağlar. En büyükproblem ise, az link verme izni olan altınuzantılı bu siteleri bulabilmektir.
Çoğu özel tasarımolan bu sitelerin bir kısmıda drupal, joomla gibihazır sistemlerdir. Drupaldofollow konusunda en çok tercihedilen sistemlerdir. Dolayısıyla bu domainleri bulmakonusunda drupal yapısını düşünerek özel aramalar yapılabilmektedir.
Türk içeriklisiteler, yabancı içerikli sitelere oranla her zaman dahaetkilidir. Tabiki site içi link çıkışı ve backlink sayısı da bu kaliteyideğiştiren etkenlerdir.
Örnek bir edu yorum yapılabilir site bulmayöntemi
·         site:.edu inurl:node comment
Örnek bir gov.tr yorum yapılabilir site bulma yöntemi
·         inurl:.gov.tr “Leave a Reply”
Tabi çıkan sonuçlarda yer alansitelerin bazılarıyönetici onayıyla yorumlara müsade ediyor olabilir. Deneme yaparak onaysız yorumbulursanız, bu sitenin diğersayfalarına da yorumyapabilirsiniz.
Otoriter Backlink
Otoriter Site, hedef kelimedealt bağlantılarıyla yer alansitedir. Bir anahtar kelimede 2 otoriter site olabilir. Örneğin AutoCAD kelimesinde bunu görebiliriz. Bir sitenin otoriter rakip siteden link alması, otoriter siteyle arasındaki seo farkının büyük oranda kapanmasını sağlayacaktır. Bu linkin fazla sayfada görüntülenmesi, uyguntitle ve açıklama ile yer almasıfarkı minimuma indirebilecek önemli etkenlerdir. Ancakgünümüz rekabet koşullarında rakip bir siteden ücretliveya ücretsiz linkalmak oldukça zorlaşmaktadır. Bu sebeple, dofollowveya nofollow, otoriter siteden link almanınbirinci yolu yorum yoluyla backlinktir.
Rakip siteleringüncel konularına mantıklıve konu ile doğrudanilgili, siteye katkı sağlayacak bir yorum yapın ve site adresi bölümünden backlink alın. Bu işlemi rakip siteninne kadar fazla sayfasından yapabilirseniz sizin için o kadar faydalıolur.
Eğer rakip siteniz sizin yorumlarınıza da müsade etmiyorsa, bu durumda sıradakitaktikleri uygulamalısınız.

 

Otoriter Rakiplerin Link Verdiği Sitelerden Link Almak
Link döngüsü mantığını Paravan Site konusunda özetlebelirtmiştik. Link döngüsünde tek yönlü link ilişkisi vardır.Bu şekilde daha güçlübir site yapısıoluşmaktadır. Bu uygulamayı otoriter rakip site üzerinde uygulayarak ikinci derecede kaliteli link elde etmişolursunuz.
Otoriter sitenin linkverdiği siteler, aynı anahtar kelimede dahakaliteli düzeye gelir.Otoriter rakip sitenin link verdiği site ve sayfalardan link almak, linkwheel yapısı içerisindeçapraz bir link değişimi veya bir link döngüsü (linkwheel) gibi algılanıpmaksimum faydayı sağlayacaktır.
Otoriter siteninlink verdiği siteyi,anasayfası üzerinden bulabilirsiniz. Bu sitelerleiletişim kurarak link satın alabilir veya tanıtım yazısısatın alabilirsiniz. Eğeranasayfadan bir link verilmediyse siteninalt sayfalarından verilen linklere bakmakgerekir. Bu işlem için de bing arama motorunukullanıyoruz.
Bing arama motorundan LinkFromDomain:rakipsite.com araması ile rakip siteninlink verdiği sayfaları bularak, bunlaraeklenme imkanı olanlara siteniziekleyebilirsiniz.
Sosyal İmleme
Sitenize ait son yazıları, sosyal imleme sitelerine göndererek, alt sayfaların güçlenmesini, kendi aramalarında çıkmasını, hızlı indexlenmesini ve pr değerlerinin artmasını sağlayabilirsiniz.
Sosyal imlemelerin seçiminde Türkçe sitelere ağırlıkverilmelidir. Önerim, Kaliteliyabancı imleme siteleri ve tüm Türkçe imleme sitelerini kullanmanızdır. Eğer Türkçeimleme sitelerinde spam olarak eklenmiş yabancıiçerikli imlemeler görüyorsanız o siteyiliste dışı bırakın, çünküsize sağl ayacağı fayda neredeyse sıfırdır.
Sosyal imleme işleminde, konuaçıklamasına ilgili yazıdan alıntıyapmadan özgün bir iki cümlelik yazı yazınız. Açıklama yazısı içerisinde, anahtar kelimelerinizin ve site urlnizin bulunması ilave faydasağlar.
Aynı zamanda, imleme işleminde etiket bölümüne site urlsinide girerek indexsiz url sayısını arttırabilirsiniz.
Video Tanıtım
Video, Reklam sektöründe en akıldakalıcı ve en fazla bilginin verilebileceği reklam yöntemidir. Özellikle internet dünyasında büyükbir yere sahip olanvideo reklam te kniğini biz reklamdan çok seo amaçlı nasıl kullanacağımızı göstereceğiz.
Videolar, oluşturulması zor kaynaklardır. Sesli ve görsel anlatımın birleşerek tanıtımınen anlaşılabilir bir ortamı olanvideolar, sitenizin reklamı ile birlikte sıralamanıza da büyük katkı sağlayabilmektedir.
Video tanıtım sistemini hayata geçirebilmek için, özgünvideolar olması gerekir. Videoların özgünlüğü olur mu? diyebilirsiniz, ancak olur.Google video aramamotoru, tüm sitelerdeki videoiçeriği bulup belirli bir anahtar kelimeye sahipaynı uzunluktaki videoların kopya olduğunu anlayabilmektedir.
Dolayısıyla videolardaki en belirleyici özgünlük, videonun uzunluğudur. Bunun dışında videoda kullanılan başlık,açıklama ve etiketler de bu özgünlükte büyük rol oynar.
Camtasia gibi masaüstü kayıt programlarıyla, site içeriğiniz ile ilgilibir konunun sesli ve görsel anlatımına ilişkin bir video çekerek,bu videoyu en popülervideo sitelerinde yayınlamalısınız.
Çektiğiniz videolar üzerinevideo düzenleme programları yardımıyla, site adresinizi de yazarak videolardan ilavebir reklam elde etmişolursunuz.
Popüler videolara örnek olarak aşağıdaki siteleri verebiliriz.
·         Youtube

 

·         Vimeo
·         Facebook
·         Dailymotion
·         İzlesene
·         Megavideo
·         Metacafe
·         Mynet
·         Sevenload
·         Timsah
·         Vidivodo
·         Yahoo
·         Video.ekolay
Bu sitelerintamamına üye olarak,profil bilgilerinde site adresiyazılmaya müsait olanlarvarsa site adresinizi de ekleyerek ayrıbu sitelerden profil yoluylabacklink alabilirsiniz.

Bu video tanıtımsisteminde seo için can alıcıolan bölüm ise, videoları bu sitelere yüklerken, müsade eden sitelerde başlık,açıklama ve etiketbölümüne site urlsi eklemektir. Bu şekilde, hem bu popüler kaliteli sitelerden link almışolursunuz hem de site tanıtımınızı ve backlink sayınızıhızlıca arttırırsınız.
Bu yönteminişleyişi ise başka sitelerebağlıdır. Dünya üzerindemilyonlarca video sitesi yer almaktadır. Bu video siteleri içerikolarak, yukarıda saydığımız popüler video sitelerinden beslenmektedir. Tabi bunu yaparken genellikle kendi içerikleri doğrultusunda video seçimleri yapmaktadır. İçeriklerini oluştururken büyük orandaotomatik video eklemeişi yapan botlar
kullanırlar. Bu botlarvideoların başlıkları, etiketleri ve açıklamlarını da kaynak siteden çekerekkendi sitesinde yayınlamaktadır. Bu şekildehızla yayılan tamotomatik bir backlink ağı oluşturmuş olursunuz. Bazen botlavideo çeken sitelerde site urlniz olmasınarağmen link verilmemiş olabilir.
Ancak yine de sitenizin reklamı ve indexsiz url sayınızın artması yönünde büyük bir kolaylıktır.

 

Örnek olarak aşağıdaki aramayı yaparak seohocasi.com sitesine ait videoların hangi video sitelerinde yayınlandığına bakabilirsiniz. Tabi bazıları video siteleridışında sonuçlar da olabilmektedir.
·         “seohocasi.com” -site:seohocasi.com inurl:video -inurl:blog -inurl:forum
Rss Kaynaklı Son Yazıları Yayınlama
Önemi Nedir ?
Son zamanlarda popüler olanbir reklam yöntemi var.Bu yöntemi çıkaran kıvrakreklam stratejis ine sahip oyunsitesi sahipleri, 1 tanelink alımına vereceği paralarıbu teknikle 13 linke vermektedir. Evet tam 13 link. Bu tekniksayesinde, hem anasayfasına istediğikelimeden link almış oluyor hem de son yazı veya oyunlarına güncellink almış oluyor.
Örnek olarak Oyunsitelerine sahiprss kaynaklı link alımları aşağıdadır. Aşağıdaki resimde, sarıalan içerisinde gösterilen bölümler, resim kaynaklı linkler, kırmızı alan içerisindegösterilen bölümler de yazı kaynaklı linklerdir. Bu yöntemle site hem iyi bir reklamhem de sağlam bir backlink çalışması yapmış oluyor.

Yine aynı teknikle linkalmış farklı bir siteye ait resim aşağıda gözükmektedir. Bu örnekte anasayfaya link almamıştır. Bu sebepletoplamda 12 adet backlinke sahiptir.

Rss kaynaklı link alımlarında, site sahipleri genelde 3 aylıkanlaşmalar yaparak, bu reklamları daha düşük maliyetle alabilmektedir. Sitenin kalitesine göre3 aylık 100 ve 200 tl arasındadeğişmektedir.

 

Peki oyun sitelerinin dışındaki siteler bu tekniğikullanmak için nasıl bir yol izlemelidir ? Tabi ki öncelikle bu tekniğinkullanılabilmesi için sitelerin Rss özelliğine sahipolması gerekir. Bu sayede, son yazılarınız anlık olarakbu sitelerde güncellenebilecektir.
Örneğin bir blogun rss kaynağı ile seo çalışmasını yapmak üzere link almakistiyorsunuz. Bu yöntemle, sitenizedeki son5 yazının başkasitelerde yayınlanmasını sağlamanız gerekir. Bunun için öncelikle, kendinize ait farklı bir ip de yer alan siteniz varsabunun üzerinde bu uygulamayı yapabilirsiniz. Farklı bir ip olmasada aynı ipdeki sitelerde kullanarak az da olsa seo açısındanfayda elde edebilirsiniz. Bu
yöntemin sadece son yazılarınıza ve sitenize backlink alınması konusunda değil, son yazılarınızın çok kısa sürede indexlenmesi konusunda da büyük etkisi olacaktır.
Örnek olarak seohocasi.com’un son 5 yazısını rss yoluyla eklediği site ve subdomainlerden görüntüler.
Aşağıdaki örnek seoaktif.com adresinden alınmıştır. Rss ikonu http://www.seohocasi.com/feed/ adresine ve yanındaki başlıkda sitenin anasayfasına link vermektedir. Son yazılarla birlikte toplam7 link içermektedir.

Aşağıdaki örnek wp.seohocasi.com subdomaini üzerinden alınmıştır. Yine aynı şekilde 7 link içerir.

Aşağıdaki örnek makale.seohocasi.com subdomaini üzerinden alınmıştır.

 

Nasıl Yayınlanır ?
WordPress altyapısına sahipsiteler için bu işlemi yapmakoldukça kolaydır. Aynızamanda wordpress sitelerineait temaların bileşendestekli olması da işinizikolaylaştırır.
Görünüm bölümündenbileşenlere girerek, sürüklebırak yöntemiyle RSS isimlibileşeni sitenizde görünmesini istediğiniz yeresürükleyerek ekleme işleminebaşlayabilirsiniz. Daha sonrayapmanız gereken, son yazıların görünmesini istediğiniz siteye ait rss kaynağını girmek ve site başlığıile görüntülenmesi istenilen yazı sayısını girmektir.

Bileşenleri kullanmanın dışında WordPress’e ait news ticker gibi eklentileri kullanarak da bu uygulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirmek üzere başka yöntemler kullanmak için Google arama motorundan “sonyazıları başka sitede gösterme” aramasını yapabilirsiniz.
Dizinler
Ücretsiz backlink alabileceğiniz siteler arasında dizinler de bulunmaktadır. Dizinlersiteleri hizmet ettiklerialanlara göre kategorize ederek listelemekte ve bir internet rehberioluşturmaktadır.
Sitelerin aynı sektöre hizmet eden kategorilerde yer alması aldığı backlinki de daha nitelikli kılmakta
ve dizinlerden ayrı bir fayda sağlamaktadır.
Dizinler Google gözünde seo açısından belirleyici nitelikte sitelerdir. Sitenizin dizinlerde yer alması, sıralamanızda büyük bir etki oluşturur. Dizinlerin kalitesi sitelere sağladığı faydayladoğru orantılıdır.
Bu sebeplekaliteli dizinleri bularakbu dizinlerde uygunkategoride sitelerinizin bulunmasını sağlamalısınız.
Dünyada kabul görenen büyük dizin Dmoz olarakgörülmektedir. Bunun ardından sırayı Yahoo Dizini almaktadır. Bu dizinleranasayfası ve altsayfaları yüksek pagerank değerlerine sahiptir. Bu sebeple sitenizin pagerankdeğerinin artmasında etkisi vardır.
Dmoz.org dizininde sitenizin yer alması,yine video tanıtımtekniğinde olduğu gibisitenizin hızla backlink almasını sağlayacaktır. Bunun sebebi,pek çok dizin Google gözündeönemli bir dizin halina gelmekiçin Dmoz.org üzerindeki verileriçekerek yayın yaparlar. Bu sebepleDmoz gibi bir dizinde yer almanız sitenizin daha pek çok dizinde görüntülenmesini sağl acaktır.
Dmoz.org dizinindesitenizi yayınlamak için kabuledilebilir bir formatta önermelisiniz. Sitenizin kabul edilebilmesi için ilk kriter sitenizi doğru kategoriye önermenizdir. Size dahafazla fayda sağlayacağını düşündüğünüz, ancak site içeriğiyle aynı yönde sitelerin olmadığı kategoriye başvurmak sitenizin

 

reddedilmesi için oldukça geçerlibir sebeptir. Anahtar kelimenizde arama yaptığınızda ilk sayfada çıkan sitelerinçoğu hangi kategoride listeleniyorsa, sizin de listelenmeni z gereken kategori o
olmalıdır. Kategorinizi seçtikten sonra, Adres Önerlinkine tıklayarak site adresinizi uygun formatta göndermeniz gerekir.
Dmoz’da listelenmek için şöyle bir taktikyürütmelisiniz : Öncelikle Site Adı ve açıklamabölümünde anahtar kelimenizne kadar sola yakınve fazla sayıda geçiyorsa, o derecede Googlesıralamanız olumlu yöndeetkilenir. Ancak siz, bu sebepleanahtar kelimenize yönelikbir şekilde sitenizi önerirseniz, editörler amacınızı farkeder ve sitenizin listelenmesine müsade etmez. Dolayısıyla öncelikle, aynıkategoride yer alan sitelerin nasıleklendiğine bakmalısınız. Başlıklar nasıl yazılmış ? Açıklama metinleri nasılyazılmış? Anahtar kelimeler bulunuyor mu? Bulunuyorsa kaç sitenin açıklamasında ve kaç sayıdabulunuyor? Bu sorularacevap vererek, en kabul edilebilir öneriyi gerçekleştirebilirsiniz. Bu konuya örnekvermek gerekirse, diplomanız için vesikalık resim verilmesi gerekiyor. Arkadamanzara görüntüsü ve üzerinizde sporbir elbise olan resimimi kabul ederler? Yoksa arkaplanda tek bir renk ve üstünüzde takım elbise olan resimimi? Bu ikisi arasındaki seçim nettir, ancak tereddüte düşerseniz, kabul edilmiş resimleri bulup nasıl resimler olduğunu değerlendirerek karar verebilirsiniz.
Dmoz’da listelenmek için sitenizin özgün, kalitelive hizmet odaklı bir site olduğukonusunda da dürüst olmakgerekir. Eğer bu vasıflara sahipbir site değilse onaylanması zor olmaktadır.
Örnek olarak Arama Motoru Optimizasyonu kategorisini ele alalım.

Yukarıdaki resimde,arama motoru optimizasyon bölümüne ai t bir kesit bulunmaktadır. Burada baktığınız zamanneredeyse hiçbir siteninaçıklamasında Seo kelimesi geçmiyor. 2 tanesinde Seo kelimesi geçmesine rağmenaçıklamnın ortalarına doğruyer almış bulunmaktadır. Bu tabloya
baktığımız zaman sizin sitenizinaçıklamasında Seo kelimesi geçerekönermeniz onaylanma ihtimalini azaltmaktadır. Bu sebeplearama motoru optimizasyonu şeklinde önermeli ve onaylandıktan sonra adres güncelle diyerek,Seo şeklinde güncellenmesi konusunda istektebulunulmalıdır. Nasılolsa bir kere onaylandı silinme ihtimali oldukça azdır.Bu yöntemi tüm kategorilerde uyguladığınız zaman Google sıralamanızda büyüköncelik elde edebilirsiniz.

 

Yahoo Dizin, Dmoz’dan sonragelen ikinci kaliteli dizindir. Yahoo Dizini ücretli bir dizindir. 299 Dolarlık 1 yıllık listelemefiyatı pek çok kişide YahooDizine eklemek konusunda tereddüt oluşturmaktadır.
Ücretsiz ekleme imkanı da sunan dizin, ücretsizeklemelerde sıkı denetim ileonay veriyor. Bu nedenle daha çok kamu siteleri gibi hizmet amaçlı siteler onaylanıyor. Türkçe sitelerinizi ücretli olarak yayınlamak isterseniz, kategoriye uygun ingilizce açıklamalarla eklemelisiniz. Türkçesitelerde onaylanma problemi yaşanabilir ve böyle bir durumda Yahoo’nun geri ödeme yapmaması da listelenmeyiriskli hale getirmektedir.
Türkçe ve yabancı pek çok dizin bulunmaktadır. Belirli aralıklarda bu dizinlere sitenizi ekleyerek,
alternatif dizin çalışması yapabilirsiniz. Bu dizinlerden bazılarıkarşılıksız, bazıları cüziücretle , bazıları da karşılıklı link verilmesiyle listelemektedir. Link vermenizi isteyen dizinlere eklenmekiçin, sitenizden subdomain açarakveya yeni bir domainalarak bu domainilink değişim amaçlı kullanabilirsiniz.
Aşağıda siteniziekleyebileceğiniz Türkçe ve yabancıdizin bulmak için çeşitli aramayöntemleri bulunaktadır.
·         inurl:suggest-listing.php?id=0
·         inurl:siteekle.asp
·         inurl:add.php intitle:link
·         inurl:siteekle.html
·         inurl:siteekle.php
Blog Backlink
Bloglar, Dünya’da en çok kullanılan ve sayısı hızlaartan bilgi paylaşım siteleridir. Belirli kategorilere ağırlık veren veya genel paylaşımlar yapan milyonlarca blog bulunmaktadır. Blogların büyük çoğunluğu WordPress altyapısı kullanmaktadır ve wordpress yapısıgereği, yorum alanından nofollow linkler vermektedir.
Nofollowlinklerin dofollow linklerden farkı sadece siteninsıralamasına etki etmesidir. Nofollow linkler pagerank değerinize katkıda bulunmaz. Ancakiki backlink çeşidi de sitenizin sralamasına fayda sağlar. Bu sebeple bloglara yorum alanından site linkinizi yayınlayarak backlink elde edebilirsiniz.
Blogların yorum alanından elde edilecek backlinkler için çeşitlistratejiler izlenebilir. Bunlardan en önemlisi,sitenizin içeriğiyle aynıorantıda bloglar bulup yazılarına yorum göndermeniz siteniziçin maksimum faydayısağlar. Eğer blogungenel olarak içeriği sitenizle aynı kapsamda değilse bile, içerisindeki bir yazıdaanahtar kelimenize ait bir konunun geçmeolasılığı yüksektir. Örneğinpek çok blogun direk konusu olmasabile, en az 1 adetseo hakkında yazı yayınlamışlardır. Çeşitli aramalarla bu yazılaraulaşıp, site linkiniziekleyebilirsiniz.
Bloglardan yorum yoluyla link alırken, isim bölümünün kullanımı, yorum yapanın ismi olarak
amaçlansa da, siteye verilen linke ait yazı olduğu için sitenin anahtar kelimesi olarak kullanılmaktadır.
Bu sebeple anahtar kelimelerinizi ve onların türevlerini değişimli olarak ekleyerek anchor text
çeşitliliği oluşturmanızda fayda var. Yorumalanında ekleyeceğiniz açıklamalar, sitenize yönelik değil yorum yaptığınız makaleyeyönelik olmalıdır. Makaleden farklı bir açıklamaya sahipyorumların onaylanma ihtimalidüşüktür.
Site içeriğinizle benzer blog sayfaları bulabilmek için çeşitli programlar olsa da, arama motorları üzerinden çeşitli aramateknikleriyle bunları bulmanız oldukça kolaydır.
Örnek olarak aşağıda içeriğinizle aynı blog sayfaları bulma yöntemi gösterilmiştir.
·         yorum’ ‘isim “(gerekli)”‘ ‘mail(yayınlanmayacak) “(gerekli)”‘ intitle:’seo

 

·         leave a reply’ ‘name”(required)”‘ ‘mail (willnot be published) “(required)”‘ intitle:’seo
·         oyun filetype:html intext:yorum
Not : Kırmızı olan bölümleri hedeflediğiniz anahtar kelime olacak şekilde düzenleyin.
Otomatik Blog Yorumlama
Her yorum yapmanızda, yorum alanında varolanisim, site adresive mail bilgilerini doldurmanız ve konuyla ilgilibir açıklama yazmanız gerekir.Ancak değişmeden kullanılabilecek olan isim, site adresi ve mail bilgilerinin otomatik dolması işinizi oldukçakolaylaştıracaktır.
Disqus ve Intense Debategibi yorum sistemleri hem site sahiplerinin hem de yorum yapan ziyaretçilerin işinibir hayli kolaylaştırmaktadır. Bu gibi sistemlere üye olarak, bilgilerinizi her
defasında yeniden girmekzorunda kalmaz ve bu şekildehızlıca yorum yapmayadevam edebilirs iniz. Disqus.com veya intensedebate.com adresinden sisteme üye olarak,bu üye bilgilerinizle tüm disqus ve intense debatesistemini kullanan sitelerekolayca yorum yapabilirsiniz. Yorumda sadece konuyla ilgili açıklama girerekgönderdiğiniz yorumların da bir çoğu onaysızolarak otomatik yayınlanacaktır. Bu açıdan da çalışmanızın karşılığını kısa sürede alabilirsiniz. Bu sistemin bir dezavantajı da, sitenize daima aynı kelime üzerinden link vermesidir. Sitenize link verilenkelimenin değiştirilmesi bundan önceki kelimelerin de değiştirilmesine sebepolacaktır.
Örnek olarak aşağıdaki aramalar ile disqus ve intense debate sistemini kullanan siteleri bulabilirsiniz.
·         intext:”blog comments powered by Disqus”
·         intext:”blog commentspowered by Disqus” intitle:seo
·         intext:”Comments by IntenseDebate” -inurl:intensedebate
·         intext:”Comments by IntenseDebate” -inurl:intensedebate inurl:seo
Not : Kırmızı olan bölümü hedeflediğiniz anahtar kelime olacak şekilde düzenleyin.
İlan Vermek
Backlink çeşitliliği, GoogleCaffeine sistemindeki en önemlifaktörlerden birisidir. Bu sebeple backlink alınan sitelerin farklıyapılarda, farklı amaçve hizmetler için çalışan siteler olmasıgerekir. Bu sitelerdenbirisi de ilan sitelerdir. İlan siteleri, sahipoldukları ilanların tamamını içerik olarakarama motorlarında göstermeyi ve üst sıralarda bulundurmayı hedeflerler. Bu sebepleilan sitelerinde yayınlanacak içeriğiniz, ilan sitelerinin yapmış olduğu seo çalışmaları sebebiyle, Google’da üst sıralarda yer almışolacaktır. İlan siteleri, ilan konusuiçerisinde link yayınlamaya müsade eden ve çoğudofollow olansistemlerdir. Örneğin sahibinden.com bu konuda gösterilebilecek en güzel örnektir.
İlan sitelerinde bulunabilmeniz için ilan konusutaşıyacak bir ticarifaaliyetinizin olması gerekir. Örneğin özel ders vermek, tam zamanlı, yarızamanlı ve serbestçalışan eleman aramak, tüm ilan sitelerinde gösterilebilir bir ürününalım veya satımını yayınlamak bu faaliyetler içerisinde yer
almaktadır. Eğer herhangi bir ticarifaaliyetiniz yoksa, yapaybir ilan oluşturarak da bu eşsiz backlink hizmetinden faydalanabilirsiniz. Linkyayınlanmasına müsade edilmesebile, site urlnizingeçmesi indexsiz url sayınızınartmasını ve sitenize doğrudan girişlerin olmasını sağlarken, sitenizeait bir resimle ilan vermeniz reklam yapmanız için de iyi bir ortam oluşturmaktadır.
Örnek olarak aşağıda ilan sitelerini arama yöntemleri bulunmaktadır.
·         inurl:ilan intitle:”ilan ekle” intitle:”ilan ver” intext:”ilan ver”
·         inurl:ilan intitle:”ilan ekle” intitle:”ilan ver”
·         inurl:ilan intitle:”ilan ekle” intitle:”ilan ver” intext:ücretsiz

 

Örnek olarak seohocasi.com tarafından verilmiş ilanların listesini bulmak için aşağıdaki aramayı yapabilirsiniz.
·         seohocasi.com seodersleri intitle:ilan
Reklam Yapmak
Reklam Alanı Satın Almak
Sitenize verilen linkler ile sitenize gelen hitlerin aynı oranda ilerlemesi seo açısından büyük bir
tutarlılıktır. Bu kriter özellikle Caffeinesistemiyle birlikte büyükönem kazanmıştır. Bloglara yapılan yorum çalışmaları ve link alımlarıbacklink sayınızı hızlaarttırken aynı orandahitinize katkısağlamaz. Bu sebeple,seo çalışması doğallıktan çıkarak manupleedilmiş bir durumagelir. Google bunuelde ettiği, analytics ve alexa verileriyle çok iyi kıyaslayabilmektedir. Dolayısıyla backlink çalışmasının yanı sıra site hitininartmasına yönelik de çalışmalar yapmanız gerekmektedir. Bunun için en iyi yol da reklamdır.
Reklam, bir sitenin dahaçok grafik yoluyla elde edeceğitanıtımlardır. Sitelerden reklamalarak, backlink sayınızı da arttırmış olursunuz. Bunun yanında reklamıngörünürlük oranları doğrultusunda site hitinizde artacaktır. Reklamın görünürlük oranları aşağıdaki kriterlere bağlıdır.
·         Site içeriğine uyumu
·         Sitenin popülaritesine
·         Reklamın boyutuna
·         Reklamın konumuna
·         Siteye ait sayfaların sayısına
Site içeriğinizle uyumlu sitelerereklam vererek, potansiyel müşteriler elde edebilirsiniz. Bu sayede elde edeceğiniz hitler de diğer sitelerden alacağınız reklamlara oranla çok dahafazla olacaktır.
Reklam verdiğiniz siteyeait sayfa sayısının fazla olması,sitenizin elde edeceğibacklinki arttıracağı gibi sitenize ait reklamın görüntülenme sayısına da arttıracaktır.
Reklam Değişimleri
Banner değişimleri olarakda sözü geçenbu değişimler, birdenfazla sitenin anlaşarak karşılıklı reklamları yayınlamasına dayanmaktadır. Reklam giderlerine fazla bütçe ayırmamak için başvurulabilecek yöntemlerden birisidir. Tabi bu değişimlerde genelolarak, sitelerin birbirine sağlayabileceği faydaların az çok denk olmasnabakılmaktadır.
Reklam değişimleri için başkasitelerin reklamını kendi sitenizeeklemek istemiyorsanız, bununiçin herhangi bir çıkar uğrunaçalışmayan sitelerinizi kullanabilir bu sayede çaprazreklam değişimleri yapabilirsiniz.
Hit Kazandıran Sistemler
Son zamanlarda sayısı ve kullanımı hızla artan hit kazandırma siteleri, karşılıklı olarak bir fayda sağlamaya dayanmaktadır. Dahaçok Alexa değerinizi arttırmaya ve sitenize ziyaretçi çekmeye çalışan sistem, Google Analytics ve Adsense kullandığınızda gelen hitinkaynağının yapay olmasısebebiyle
sitenize zarar verebilir. Ancak bunları kullanmıyorsanız, backlink sayınız ile hit ve alexa sayınız
arasındaki uçurumu kapatarak Google’da yükselebilir, aynızamanda siteniziyüzlerce farklı kişiye göstererek reklam yapmışolursunuz.
Bloglara Abone Olmak
Google Friend Connection, bloglariçin oluşturulan ve blog ziyaretçileri arasındaki sosyal iletişimi sağlayan bir sistemdir. Birçokblogda bulunan bu özellik sayesinde bloglara abone olarak,aynı siteyi

 

takip den kişilerle arkadaş olabilir ve arkadaşlarınızı davet ederek onların da abone olmasını sağlayabilirsiniz.Yeni oluşturulan blogspotsitelerinde varsayılan özellikolarak gelmekte ve bu sayede kullanım oranı artmaktadır.
Google Friend Connect ile reklamyapmak için birkaç özelliğireklam formatına uyarlamanız gerekir. Abone olduğunuz sitelerde, 32×32 pixel boyutlarında seçtiğiniz bir resim yayınlanır. Bu resimi , sitenize ait logonun bir parçası, sitenizi anımsatacak bir ikon veya sitenizde kullandığınız faviconolarak belirleyebilirsiniz. Bu sayedesiteniz, 32×32 boyutlarında reklamalmış olacaktır. Ancaklogoya
tıklanıldığı zaman sitenize link verilmesi yerine, Google Friend Connection profilinize link vermektedir.
Aynı zamanda logonuzdan sitenizin adresi çıkarılamayabilir. Bu sebeple,logonuzun yanı sıra, siteyi takip etmek için izle butonuna bastıktan sonra karşınıza çıkan İsim bölümüne sitenizin adresini girerek, Google Firend Connection özelliğini reklam formatına uyarlayabilirsiniz.

Resimlerde de görüldüğü üzere,sitenizi anımsatacak bir logoile site adresinizi birlikte kullanarak farklı bir reklam uygulamasını gerçekleştirmiş olursunuz. Logonuza tıklanıldığı zaman açılanprofil sayfanızda, bağlantılarınızı paylaşarak, profilinizi ziyaret edenlerüzerinden hit de elde ed ebilirsiniz.

Resimleri Reklama Dönüştürmek
Sitenizde kullandığınız resimler, konunun okunabilirliğini ve algılanabilirliğini güçlendirmek amacıyla kullanılmaktadır. Ancak bununla kalmayıp bu konuda anlatılan tekniklerle, kullandığınız resimleri etkili bir reklama dönüştürebilirsiniz.
Sitenizde kullandığınız resimlere filigran (watermark) ekleyerek site adresinizi içerenlogonuzu tüm resimlerdegöstererek, sitenizin markalaşmasının yanı sıra kolayca reklamını yapabilirsiniz.

 

Google Görsellerüzerinden yapılan resim aramalarında, yüzlerce sonuç gelmesine rağmen sadece birkaç tanesi seçilmekte ve ziyaret edilmektedir. Ancak resimlerinizde filigran kullanarak resimlerinizle ilgili Google Görseller üzerinden yapılacak aramadasitenize ait resim ziyaretçi
tarafından istenilenresim olmasa bile resimdeki filigran dolayısıyla reklamınızı yapmış olacaksınız. Aşağıda GoogleGörseller üzerinden yapılanaramadan bir kesit bulunmaktadır.

Google Görselleraramasında, resimleriniz ne kadar üstsıralarda listelenirse eldeedilecek hit ve reklam faydası o oranda artar. Resimlerinizin daha üst sıralarda görünmesi için :
·         Resim isimleri rastgele rakam veya harflerden oluşmamalı, anahtarkelimenizi içermelidir.
·         Resim için kullanılan alt=”etiketinde Resimin açıklaması” yer almalıdır.
·         En önemlisi resminize backlink almalısınız. Resiminiz ne kadarfarklı sitede yayınlanırsa o kadar üst sıralarda görüntülenir. Bir sitenin backlinkalarak yükselmesi gibi.
Resimlerinizi imageshack.us gibi popüler resim barındırma siteleri üzerinden yayınlarsanız, ana domainin kaliteli olması sebebiyle resimleriniz daha üst sıralarda yer alabilir. Bu sayede sitenizeait filigranın da görüntülenme sıklığı artar.Ancak farklı kaynaklarda yer alanresimleri, sitenizde kullanarak ilave dnssorgusu sebebiyle sitenizyavaşlar.

 

Rakip Siteye Göre Backlink
Daha öncekikonularda otoriter rakipsiteden link almanınöneminden bahsetmiştim. Ancakşimdi anlatacağım tekniklerle, rakipsiteyi üst sıralarataşıyan backlinkleri kendi sitemiziçin kullanmaya çalışacağız.Bunundışında rakip site üzerinden çeşitliyöntemlerle en faydalı backlinkleri elde etmeye çalışacağız.
Rakip siteler belki bizim belirleyeceğimiz kaliteli linklerden daha iyilerini bularak, bu linkler sayesinde kolayca üst sıralara ulaşmışolabilir. Bu sebeple rakipsitelerin backlinklerinden eldeedilebilecek olanları kendi sitemiziçin de backlink halinegetirmeli ve bu sayede sitenizin anahtar kelimesinde yükselmesini sağlayabilirsiniz.
Rakip siteler kendilerine ait veya tanıdıklarına ait olan siteler ile backlinkelde etmiş olabilirler bu gibi backlinkleri elde etmek zor veya imkansızdır. Bu sebeplebizim de elde edebileceğimiz backlinkler nelerdir. Forumlardan, yorum alanlarından, dizinlerden ve tanıtım yazılarından elde edilen backlinklerdir.
Rakip siteninbacklinklerini elde etmekiçin Yahoo arama motoruüzerinden backlinksorgulaması yapmak gerekmektedir. Aşağıdaseohocasi.com a aitbacklink listeleme örneğimevcuttur.


Yukarıdaki resimde autocadhocasi.com backlinki bana ait bir site olduğuiçin, rakibime bir link satışını kabul etmeyeceğimden dolayıaynı backlinki alamayacaklardır. Ancak diğerleri için aynıdurum geçerli değil.
Eğer rakip site bir forumdatanıtılarak link almışsa, o foruma üye olabiliriz. Konuya yeni bir mesaj atarak sitemizin linkiniyayınlayabiliriz.
Eğer yorum alanından link almışsa, aynı konuya uygunyorumu yaparak aynıbacklinki biz de alabiliriz. Eğer dizinlerden almışsa, aynı kategoride sitemiziönererek bu backlinki elde edebiliriz.
Eğertanıtım yazılarından bir link alınmışsa, ya bu siteden tanıtım yazısısatın alınarak aynısiteden bir linke sahipoluruz. Ancak bu durumda diğer tanıtım yazısıyla aynı geçmişe ve kaliteye sahipolamayız. Bu durumda bu tanıtımyazısına yorum yaparakbu sayfa üzerinden linkalabiliriz.

 

Bizden daha üst sıralarda yer alan sitelerinbacklinklerini elde edebildiysek, bundan sonra bizden geride olan sitelerinde backlinklerini elde etmeyeçalışarak ikinci bir fayda ile daha avantajlı bir backlink çalışması yapmış oluruz.
Rakip Sitenin İndexsiz Urlsi
Bu yöntem bir öncekine göre oldukça benzerdir. Ancak birkaç farklılığı bulunmaktadır. Burada rakip siteye aitbacklinklerden çok, indexsiz url sayıları elde edilmeyeçalışılır. İndexsiz url sayılarında siteye ait linkler bulunmayabilir bu sebepleGoogle üzerinden indexsizurl sorgusunu çalıştırmak gerekir.
·         “seohocasi.com” -site:seohocasi.com
Araması ile seohocasi.com sitesine ait indexsiz urllerlistelenerek, bu urllerin aynısı elde edilmeye çalışılmalıdır.
Bu sonuçlar genellikle,
Bir Video
Bir Forum Tanıtımı
Bir Otomatik Sorgu
olabilmektedir.
Burada aynı sayfalardan url elde etmek yerine aynısitelerden indexsiz urllerielde etmeye çalışılmalıdır.
Rakip Sitenin Sunucusu
Seo konusunda en çok bilinen ve dikkatedilmesi söylenilen düşünceaynı hosttaki sitelerin link değişimidir. Google’ın aynıhosttaki sitelerin aynıkişiye ait olacağını düşünüp, birbiri arasındaki link değişimininetkisinin az olduğugenel bir kanıdır. Aslındadurum bir tek bundan ibaretdeğildir.
Google, aynı whois bilgilerine yer alansitelerin aynı kişiye ait olduğunu bilir.A ncak whois bilgileriniz gizlenmişolabilir. Aynı sunucudaolmasına rağmen farklıwhois bilgilerine sahip olansiteler link değişimi yapabilir, bunun etkisinde bir azalmaolmaz. Ancak whois bilgileri gizlenmişse aynı şeyi söylemekmümkün değil.
Bazı kişiler aynı hosttaki sitelerin link değişimi yapmasının hiçbir faydası olmadığını bile
düşünebilmektedir.Bu durum kesinlikle yanlıştır. Çünkü düşündüğünüzde bir site içilinklemenin seo açısından etkisi kaçınılmazdır. Site içi linklemeise aynı domain içerisinde olur.Bu linklemenin bile
etkisi oluyorsa, aynı hosttaki sitelerin link değişimlerinin etkisi kesinlikle olacaktır. Ancak bu konuda bir yapaylık ve aşırılıkolduğunda Google bunuanlayıp cezalandırabilmektedir.
Rakip site ile aynı sunucudayer alan bir site başkasına aitolmasına rağmen, rakipsitenin sahibine ait olduğu whois bilgilerinin gizli olmasıyla düşünülebilir. Bu sebeple rakip siteden link alamıyorsanız, aynı sunucuda yer alansitelerden linkalmaya çalışınız. Rakipsitenin bulunduğu sunucudan size gelen backlinkler rakipsite ile aynı ipde olacağı için size de katkısı fazlasıyla etkili olacaktır.
Bu durumda şu taktik de geçerlilik kazanmaktadır. Rakip sitenin bulunduğu sunucudan bir host alarak sitenizle aynı içerikteyeni bir paravan site oluşturup, bu siteden linkve tanıtım yazısı almak,hem
maliyeti az hem de nitelikli bir backlink olacaktır.

 

Rakip siteyle aynı ipde yer alan diğer siteleri bulmak için sunucutara.com adresini kullanabilirsiniz.
Örnek olarak aşağıdaautocadhocasi.com stesi ile aynı sunucad yer alansitelerin listesine ulaşabilirsiniz.


Forumlardan Backlink
Forumlardan backlink elde etmek üzere2 farklı çalışmayapılmaktadır. Bunlardan bir tanesiprofil sayfalarından backlink elde etmeişlemidir ki günümüzde en çok talep gören çalışmadır. Ancak
manuel bir ekleme olmadığı için etik bir seo tekniği olarak göremeyiz. Bu sebeple ikinci teknik olan
belirleyeceğimiz belli başlı forumların imzalarından backlink elde etme işlemidir.
Forumların imzasından link almak için öncelikle, imzasındaki linkleri dofollowolarak bulunduran forum sistemlerini belirlemek gerekmektedir. Bu forumsistemlerinden, smf ve phbb gibi sistemler başta gelmektedir.
Site içeriğinizle aynı doğrultuda içeriklere sahip smf forum sitesine üye olduktan sonra,sitenize yakın içerikte konularaçarak veya sitenizle alakalı açılmışkonulara mesaj atarakalacağınız backlinkin
etkisini maksimuma çıkarabilirsiniz.
Örneğin içeriği arabaüzerine olan bir sitenizvarsa, forumlarda arabakonularına mesaj yazarak, her mesajınızdan ve dolayısıyla her konudanbacklink alaiblirsiniz. Forumdaki sahip olduğunuz mesaj sayısı arttıkçao forumdan elde edeceğiniz backlink sayısı da artmışolacaktır.
İçeriğinizle aynı doğrultuda sitelerin yanı sıra, domainkalitesi yüksek forum sitelerini de backlink çalışması içn tercih etmelisiniz. Domain kalitesi yüksekforumlardan alacağınız backlinklerde
sıralamanızın yükselmesinde önemli bir rol oynayacaktır. Bu forum siteleri dofollow olarak Smf Forum
Türkçe bölümü, Joomla Forumun Türkçe bölümleridir. Burada yapacağınız paylaşımlar ile en kaliteli dofollow backlinkleri elde edebilirsiniz. Ancak yapacağınız paylaşımların veya mesajların kalitesi veya konu ile alakası düşükolursa, üyeliğinizin banlanmasına sebep olabilir.
Forum sitelerindeki imza bölümlerinden birden fazla link alınabileceği için, imzanızdan sitenizin önemli alt sayfalarına da backlink verebilirsiniz. Ana domain ile birliktealt sayfalarınızdan backlink sayılarının artmasıorganik bir artış olarak görülerek Google tarafından hoşkarşılanacaktır.
Sitenizle aynı içerikte konularbarındıran smf forumsitelerini bulmakiçin aşağıdaki arama yöntemini kullanabilirsiniz.
·         intext:”Powered by SMF” intitle:seo
Not : Kırmızı olan bölümleri hedeflediğiniz anahtar kelime olacak şekilde düzenleyin.

 

Forumlar en çok paylaşım yapılandolayısıyla en çok içeriğeve sayfa sayısınasahip olan sitelerdir. Forum sitelerinden satınalınacak backlinkler tümsayfalarda görüntülenir ve tüm sayfalarından backlink elde etmiş olursunuz. Bu sebeple, index sayısıyüksek forumları bularak link satışıkonusunda bu sitelerleiletişime geçerek yükseksayıda backlink alabilirsiniz. Tabi ki imzalardan alınacak backlink süresiz olurken satınalınan linklerbelirli bir süre için satılmaktadır.
İndex Sayısı yüksek Türkçe forumları bulmak için sitebilgi.net üzerinden listeleme özelliğini kullanabilirsiniz. Tabivarolan sayfa sayısıindex sayısından fazla olabilir. Aşağıdaörnek olarak index sayısı yüksek forum sitelerilistelenmektedir.

Link Değişimi
Benzer içerikte iki site birbiriyle link değişimi yaparak, backlink sayısını arttırabilir ve karşılıklı fayda sağlayabilirler. Ancakkarşılıklı link değişimlerinde Googlebu durumun seo açısından yapıldığını
bilmekte ve etkisini Google gözünde yitirmektedir. Bu sebeple link değişimleri karşılıklı olmak yerine
çaprazolmalı ve 3. bir site değişimedahil edilmelidir. A ve B siteleriarasında karşılıklı link vermek yerine size ait olan C sitesinden B sitesinelink vererek, B sitesinin de A sitenizelink vermesini talep etmelisiniz. Bu şekilde organikbir site dışı linklemeile Seo açısından daha kalitelibacklinkler elde edebilirsiniz. Tabi bu durumuygulamada çeşitli sıkıntılar oluşturabilmektedir. Örneğin,C sitesinin B sitesiylearasındaki kalite farkısebebiyle link değişimiişlemine yanışılmak istenmeyebilir. Bu durumda, sadecelink değişimleri için yeni bir site üzerinde çalışmalara başlayabiliri veya Pagerank değeri sıfırdanfarklı bir site alarak bu siteyi çaprazlink değişimine dahil edebilirsiniz.
Ziyaretçi Defterleri
Backlinklerin çeşitliliği caffeine algoritması ile de birlikte oldukça önemli bir hale gelmiştir. Bu sebeple
 farklı amaçlara hizmet eden yapıda sitelerden linklere sahip olmanız gerekmektedir. Bunlardan bir
tanesi ve en az bilinenide (guestbook) ziyaretçi defterleridir. Ziyaretçi defterleri, çoğunlukla otomatik onaylı bir yapıda bulunmaktadır ve dofollowolarak site adresi eklenebilmektedir. Bu özellikleri ile ele

 

alındığında, otomatik onaylıbirçok blogun çöp site olması ve yöntem olarakda ziyaretçi defterlerinin pek kullanılmaması backlink açısından dahacazip hale getirmektedir.
Aşağıdaki arama yöntemlerini kullanarak Guestbook sayfalarına ulaşabilirsiniz.
·         “aSgbookPHP” -inurl:aSgbookPHP -intitle:aSgbookPHP
·         intext:”MGB OpenSource Guestbook” inurl:guestbook inurl:newentry
·         intext:”MGB OpenSource Guestbook” inurl:mgb
·         inurl:guestbook
·         inurl:gb/index.php
·         inurl:guestbook/index.php
·         inurl:guests/index.php
·         inurl:gaestebuch/index.php
Not : Tüm guestbook siteleri link ekleme formubarındırmıyor olabilir. Ancakbirinci örnekteki gibi betiğe yöneliközel aramalarda kesin sonucavarılır.
Sözlük Backlink
Günümüzde revaçta olanve farklı bir yapıyasahip olan bilgi paylaşımsistemleri sözlüklerdir. Ekşi sözlük, İtü sözlük ve Uludağ sözlüksiteleri bu piyasada en çokkullanılan siteler olmaktadır. Sözlük
sitelerinin en büyük avantajı, %99 özgün içeriğe sahip olmalıdır. Bazı alıntı cümleler özgünlüğün %100
olmasını engellesede, bu özgünlük düzeyleri wikipedia da bile bulunmamaktadır. Bununen büyük sebebi, çok farklı konu ve başlıkları barındırması, aynı zamanda farklıgörüş ve anlayışlara sahip binlerce kişinin anlıkolarak yaptığı paylaşımlar olmaktadır.
Sözlük sitelerinin güncelve hızla gelişen özgünyapısı sayesindeyüksek Seo kalitepuanlarına sahiptir. Bu sebeple buradalistelenecek urller özeldeğere sahip olacak,hızlı indexlenme ve yüksek backlink gücüyle seo da öncelik kazandıracaktır. Sözlüklerde yazar olmakveya bir yazartanıdığınız vasıtasıyla linklerinizin paylaşılmasını sağlamak seo için önemli ve link çeşitliliği sebebiyle de farklı bir taktik olacaktır. Tabi sitenizile ilgili açacağınızkonu özgün ve reklam görüntüsü vermeyen tarzdaolmalıdır.
Özet olarak
·         Siteniz gelenziyaretçi arttıkçabacklink sayınızı arttırmalısınız
·         Sitenizin backlink sayısı, gelenziyaretçiden daha hızlıartıyorsa, ziyaretçiyi arttırmaya yönelik reklam veya kampanyalar düzenlemelisiniz
·         Backlink sayınızıdüzenli olarak kontrol ederekhiçbir zamanulaştı sayıdan dahaaz olmaması gerekmektedir. Bu sebeplesitenizin backlink sayısını her ay belirli seviyede arttırmak veya sabit tutmakgerekmektedir.
·         Backlinkte çeşitlilik sağlanmalıdır. Sadeceblogların yorum alanlarından alınmaması gerektiği gibi, sadece forumlardan da alınmamalıdır. Kitaptaanlatılan her yöntem az veya çok mutlaka kullanılmalıdır.
·         Aldığınız backlinke ait anchor text de çeşitlilikgöstermelidir. Birinci seviyedeönemli anahtr kelimenizbulunmalıdır, dahasonrasında ikincilanahtar kelimeler veya birincilanahtar
kelimenin varyasyonları kullanılmalıdır.Farklı anchor textler üzerinden alınan backlink sayıları arasında uçurum olmamalıdır.
·         Ana domaindeki backlink sayısı arttıkça,alt sayfalardaki backlink sayısı da orantılıolarak
arttırılmalıdır.Aksi taktirde sadeceana domainin backlinksayısının artması yapaybir gelişme olarak görülürve etkisi de kısa süreli olur.
·         Rakip siteleri sadecebacklink yönünden örnekalın. Rakip sitelerin, kaliteli backlinkleri dolayısıyla site içi seo kalitesine önem verilmemiş olabilir.

 

·         Rakip sitelerin, link aldığısitelerden, link verdiğisitelerden,aynı sunucuda yer alan diğer sitelerden link almak maksimum faydayı sağlar.
·         Tıklanma oranıaz olan backlinklerin etkisi de az olur. Bir linkin tıklanma sayısıne kadar fazla ise, link sayısı ile hit sayısıdengelendiği gibi Googlegözünde kaliteli bir paylaşım olduğu da düşünülür. 100 lerce linkin eklendiği yorumlardaki backlinkiniz hit kazandırmayacağı için, seo amaçlı bir ekleme olduğuanlaşılır, faydalı bir site olduğuiçin yapılan bir paylaşım olduğu kanısına varılmaz.
Backlink Uygulama Sırası
Seo için en önemli kural kalıcılık ve uzun süreli çalışmakolmalıdır. Kısa süreli seo çalışmaları, telafisi daha zor olanbir tercihtir. Bu sebeple bir siteninbacklink inşaası yavaşyavaş seoya etki eden ancak uzun süreli iz bırakan çalışmalar olmalıdır. Çalışmalarda zamana yayma ve backlink sürekliliğini sağlamak oldukçaönemlidir.
Bir cümle içinde geçen anahtar kelimenizden link almanız, sadece anahtar kelimenizden link
almanızdan daha faydalıdır. Bunun sebebi filtre konusundaki ihtimalleri önl er ve Google gözünde daha güvenilir bir backlink yapısı oluşturulmuş olunur.
Örneğin;
“Araba”. Sadece anahtarkelime üzerinden link aldığınızda alınanlinkin anahtar kelime oranı %100 olmaktadır.
“Araba modelleri ve haberleri hakkında bilgi içeren site”. Böyle ir cümle içerisinde anahtar
kelimenizden link aldığınız zaman 8 kelimelik cümleden 1 kelime ile link almış olursunuz. Bu sebeple alınan linkin anahtarkelime oranı %12,5’dur. Bu oranların tek cümlelik yapılarda %40 ‘laraçıkması normaldir. Ancak daimatek bir anahtarkelime üzerinden link almanız,backlinklerdeki anahtar kelime yoğunluğunu fazlasıyla arttıracağı için sitenizin filtreye girmesine nedenolacaktır.
Yukarıda anlatılan sebeplerle, linklerin etkisi fazla olurkendoğru kullanılmadığında, sitenize zarar verebilmektedir.Ancak tanıtımyazılarında etki az olmasınarağmen zarar verebilme ihtimali neredeyse sıfırdır.
Yeni siteleredaha çok tanıtım yazısıağırlıklı çalışılmalı, bu doğrultuda forumlardan ve bloglardan tanıtım yazısıalınmalıdır. Sonrasında sosyalmedya platformlarında yapılan paylaşımlarla backlink
kazanılmalıdır. İmleme siteleri ve edu/gov uzantılı backlinker ile daha güçlü bir yapıya ulaşılmalıdır.
Yeni sitelerde,yorumlar üzerinden alınacakbacklinklerde, önce ikincilanahtar ke limeveya anahtar kelime varyasyonlarına önem verilmelidir. Daha sonra birincil anahtar kelimede çalışıldığında filtre ihtimaliönlenmiş olmalıdır. Belirliaralıklarla dizinlerle de desteklenen backlink inşaası artık diğer teknikleri korkmadan uygulayabilecek dayanıklılığa gelmiştir.
Bu kitaptaanlatılan tüm çalışmaları anlattığımız tekniklerlekendiniz yapabileceğiniz gibi 1030 tl arası ücretlerle bu işi yapan kişilere de yaptırabilirsiniz. Bununiçin r10.net ilan panosu ve link borsası bölümleri üzerinden ilgili konuları bulabilir veya sizin belirleyeceğiniz ücretlerle işi yapacak kişileri bulabilmek için konuaçabilirsiniz.
Toplamda 300 ila 500 arasında maliyeti olanbu çalışmaların düzenli periyodik çalışmalarla etkisi tahmin edebileceğinizden fazla olacaktır.
SeoHocasi.com sitesi üzerinden örnekvermek gerekirse, 10 ay önce açılansite büyük bir hevesle başlanan seo çalışmasında hassas denge kurulamamış ve siteninfiltreye girmesine neden
olunmuştur. 3 ay filtrede duran site, seo kelimesinde 190 küsür sıralara gelerek filtreden çıkmıştır.
Filtre boyunca bu çalışma işlemlerinden hiçbiri aksatılmadı ve sitenin açılmasından 4 ay sonra 2.

 

sayfayagirmiştir. Yani filtreden çıktıktan sadece1 hafta sonra190 sıralarından 12. sıraya yerleşmiş ve hala devam eden çalışmalar sonrasında kısa süredeilk 3 sıraya ulaşmıştır. Filtredeki süreçve filtreden önceki bir ay yayın hayatınadahil edilmediğinde, seohocasi.com rekabeti en yüksek kelimelerden biri olan seo kelimesinde5 ayda 3. Sırayayerleşmiştir. 1 aydıraynı sırasını korumakta ve site açıldığı
zaman konulmuş olan 1. sıra hedefine hızla yaklaşmaktadır.
Son Söz
Seo Kurgusu
Seo çalışması yaparken sürekli bir kurguiçerisinde olmalı, bu kurguda referansı insanoğlu olarak ele almalıyız. Bir siteninbüyümesi, bir bebeğin oluşumuve gelişme süreciörnek alınarak kurgulanmalıdır. Bir bebeğingün geçtikçe birşeyler öğrenmesi gibi, sitemizde gün geçtikçebirşeyler öğrenmelidir.
Eğer yeni açılan bir siteye, içeriği 3 yılda oluşmuş veritabanı kurularak yayına çıkarsa, Google bunu 3
yaşında doğmuşbir bebek gibigörür ve bir aldatmaca olduğunu anlar. Bir bebeğindoğal öğrenme gelişimi nasıl oluyorsa bir site de o doğrultuda öğrenimini ve bilgi haznesini geliştirmelidir. Bir çocuğun sosyalyaşamı iyi, çok sayıdaarkadaşları ve geniş akrabakitlesi varsa, o çocukdaha çok kişiyle iletişim halinde olduğuiçin, daha fazla şey öğrenir. Bu sebeple, sitenize giren ziyaretçi sayısı artarsa, bunabağlı içeriğinizin gelişmehızının artmasıda Google tarafından doğal karşılanmaktadır. Eğer bir çocuğu birçokkişi tanıyor ve adınıteleffuz ediyorsa o çocuğun, çevresine faydalı bir kişi olduğu düşünülür. Bu sebeple, sizi önerensite sayısı artarsa siz de Google gözündefaydalısınızdır. Eğer bu çocuğunismi aynı zamanda kalitesi ispatlanmış bir kişiyle anılıyorsa, çocuk o insanla aynı kefeye konduğuve kalitesi referansolarak gösterilmiş demektir. Bu sebeple, bizdenüst sırada yer alan rakiplerimizle sitemizin ismi teleffuzediliyorsa, o rakipbizim bir referansımız olmaktadır. Eğer bir çocuk sadecekendisinde bulunan oyuncakları paylaşabiliyorsa, paylaşmanın maddiolarak azlığını yaşasa da manevi olarakgüçlü olmanın dahaönemli olduğunu farkedebilmiştir. Siz de sadece size ait bildiklerinizi paylaşabilirseniz, aslında paylaştığınız kadarazalmaz, çoğalırsınız.
Bu örneklemede, Google’ın aslında sitelerimizi bir baba gözüyle takipederek, çevremizle olan ilişkilerimiz ve faydalarımıza görebir sıraya koyduğunu göstermek istedim. Bu örneği,insanoğlunun günlük hayatında yaşadığı birçok durumla birleştirerek sonuçlarının nasıl seyredebileceğini görebilirsiniz.
Paylaşmak, kazanmanın en hızlı yoludur.

 

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

76 yorum “Site Dışı Seo Ve Nasıl Yapılır”