1991 Doğum Arif BAL çok sayıda projede yer almış ve başarı ile görevini ifa etmiştir. Oyunculuk ve Tiyatro üzerine eğitimler alarak oyunculuk hayatına başlamıştır. Günümüzde...